Коллектив Концерна «Аксион» занесен на Доску почета Ижевска