Работник «Аксиона» занесен на Доску почета Удмуртии